Generální sekretář TIP na prezentaci Whitford Corporation

Pavel Duchek, generální sekretář TIP, přijal pozvání Velvyslanectví USA v ČR, společnosti Whitford Corporation a Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU) a zúčastnil se dne 10.4.2018 slavnostní recepce při příležitosti vstupu společnosti Whitford Corporation na český trh.

Recepce se konala v rezidenci pana velvyslance v Praze a byla spojena s technickou prezentací kompetencí Whitford Corporation v oblasti změn třecích vlastností povrchů. Prezentace se ujal pan Valer Chrenko z Whitford Corporation – Střední Evropa. Zástupce ZČU, pan Petr Kavalíř, vedoucí odboru Centrum nových technologií NTC při ZČU, uvedl, že ZČU navázala se společností Whitford Corporation spolupráci v oblasti nanášení specifických struktur na podkladový materiál.

Velvyslanec USA v České republice, pan Stephen B. King, který recepci zahájil, kromě jiného zdůraznil, že se věnuje podpoře vzájemného obchodu a poznávání firem z ČR a USA.

Po prezentaci diskutoval Pavel Duchek se zástupci Whitford Corporation a pozval je na některé z příštích jednání TIPu, kde by mohli prezentovat své technické možnosti, zkušenosti a přizval je k užší spolupráci.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

První valná hromada TIP v roce 2018

Dne 21.3.2018 se konala první valná hromada TIP v roce 2018, tentokrát ve společnosti EvoBus Česká republika v Holýšově, kde jsou vyráběny komponenty autobusů ze skupiny Mercedes. Ředitel výrobního závodu pan Volkan Tutal ukázal účastníkům velmi zajímavé výrobní zázemí společnosti.

V průběhu jednání byly schváleny finanční výsledky roku 2017 a plánovány aktivity pro letošní rok.

Další jednání valné hromady se bude konat ve společnosti ZF Staňkov.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

14.2.2018 proběhne setkání představenstva TIP a neformální setkání členů

Místo konání – Kozlovna Doubravka. Neformální setkání začne v 19:00.

Rubriky: Plánované akce | Napsat komentář

Výsledky soutěže Future factory

Včera proběhlo v prostorech Kulturky ZČU slavnostní vyhodnocení a předání cen v rámci soutěže Future factory. Soutěž byla zaměřena na přeměnu herního času na dobu učení a používání Minecraft pro technologické vzdělávání. Velmi nás těší práce všech účastníků.

Během soutěže se pracovalo se 160 studenty na 8 workshopech ve 4 městech. Do soutěže bylo zaregistrováno 45 studentů z 20 týmů z 5 měst. Závěrečné podání soutěžní práce bylo doručeno 20 studenty z 8 týmů z 3 měst.

Prohlédněte si výsledky týmů na webových stránkách nvias.org!

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Soutěž o nejlepší továrnu budoucnosti

Za přispění TIPu vznikla v rámci soutěže „Továrna budoucnosti“ celá řada prezentací od týmů i jednotlivců. Prohlédněte si práce mladých techniků, které vznikly pod vedením odborníků z nvias.org. Video, které získá nejvíce lajků vyhrává.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

NVIAS vzdělává & TIP podporuje

Včera proběhla poslední – třetí – výuka dětí základních škol v oblasti 3D modelování v prostředí MINECRAFT. Výuku zorganizovala nonprofitní organizace NVIAS v Tachově, Staňkově a Stodu. Do výuky se zapojilo přes 60 dětí základních škol. Naučili se

  • orientaci ve 3D prostoru pomocí souřadnic
  • logické obvody pomocí REDSTONE
  • programování a automatizaci pomocí COMMAND_BLOCK

Na tuto výuku navazuje soutěž s názvem MINECRAFT FUTURE FACTORY.

Cílem této soutěže je motivovat děti, aby čas strávený ve hře Minecraft, proměnily v učení se nových technických dovedností a zároveň, aby ukázaly, jaká je jejich představa o továrnách budoucnosti. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne koncem ledna 2018.

Více o soutěži zde.

Technolgical initiative Pilsen, z.s.p.o. podpořila tento vzdělávací projekt částkou 155.000 CZK a stala se tak generálním partnerem soutěže.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Valná hromada TIP proběhla v Kermi

Dne 17.10.2017 se uskutečnila valná hromada TIP ve společnosti Kermi. Účastníci byli přivítáni jednateli Kermi pány Josefem Majerem a Petrem Holečkem. Po úvodní prezentaci firmy následovala zajímavá prohlídka rozsáhlé moderní automatizované výroby standardních i zakázkových topných těles. Účastníci měli možnost se společně seznámit  s výrobními procesy tohoto významného producenta z plzeňského kraje.

Program této valné hromady zahrnoval i další zajímavé prezentace, mimo jiné prezentaci k problematice možnosti zapojení kooperativních robotů v současných výrobních závodech, ve kterých je takto možné vyplnit mezeru související s aktuálním nedostatkem zaměstnanců. Prezentaci vedl Miroslav Šmír z firmy Rob4Job. Dále proběhla prezentace aplikací společnosti CertiCon, na téma Smart City v průmyslové praxi.

Jedním ze závěrů této valné hromady TIP je podpora aktivit neziskové společnosti nvias, která se zaměřuje na práci se studenty základních škol s cílem rozvíjet jejich technické dovednosti a popularizovat inženýrství. V následujících měsících se tyto aktivity uskuteční v několika školách v Plzeňském kraji za podpory TIP.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP valná hromada ve společnosti Streicher

Dne 13.6.2017 se konala ve společnosti STREICHER, spol. s r.o. valná hromada TIP. Všechny přítomné uvítal jednatel společnosti pan Jiří Lopata. Členové a partneři TIP měli možnost navštívit výrobní prostory firmy a dozvědět se více o činnosti této špičkové strojírenské společnost.

Hlavním tématem tohoto setkání byla podpora technického vzdělávání, motivace mladých studentů a propagace techniky a možnosti spolupráce s regionálními institucemi a školami. Společnost Streicher, která má s podporou technického vzdělávání dlouhodobé zkušenosti představila své úspěšné aktivity a ostatní účastníci tak mohli načerpat inspiraci.

Součástí programu byla i zajímavá prezentace pana Koenga ze společnosti nvias zaměřená na technické aktivity pro děti a studenty.

Další valná hromada členů TIP se bude konat v říjnu pod záštitou společnosti Kermi s.r.o., celosvětového výrobce plošného vytápění, chlazení a sprchových koutů.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP navštívil společnost Krones.

Ve dnech 19.-20.5. proběhla návštěva TIP ve společnosti Krones v Neutraublingu. Členové TIP tak měli možnost nahlédnout do provozu jednoho z nejvýznamnějších výrobců plnicích a balicích technologií, který své výrobky exportuje do celého světa. Součástí programu byla vedle prohlídky výrobního závodu i velmi zajímavá prezentace Dr. Oesterechera, vedoucího vývoje společnosti Krones, večer společné posezení a následující den společná prohlídka historického centra města Regensburg. Velké poděkování patří panu J. Hafnerovi, jednateli společnosti Konplan a místopředsedovi TIP, který byl organizátorem celé akce.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

První valná hromada členů TIP v roce 2017

První valná hromada TIP v roce 2017 se konala v prostorách společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je jednou z nejvýznamnější softwarovou společností v Plzeňském kraji. Celkem se valné hromady účastnilo 13 ze 17 současných členů. Všechny přítomné uvítali jednatelé společnosti Stephan Kronmueller a Petr Panoš. Členové a partneři TIP měli možnost po úvodních prezentacích i přímo nahlédnou do zázemí špičkové softwarové společnosti. Velmi zajímavá byla prezentace pana Stephana Boese ze společnosti GK FutureLab, která se zabývá přelomovými technologiemi a jejich praktickým využitím v oblasti maloobchodu. V průběhu jednání byla projednána i další témata týkající se zejména problematiky nedostatku kvalifikovaných pracovníků a podpory technického vzdělávání v regionu.

Místopředseda představenstva pan Johannes Hafner pozval členy a partnery TIP na návštěvu společnosti KRONES ve městě Neutraubling, která je mateřskou společností společnosti Konplan. Členové TIP tak budou mít jedinečnou příležitost si prohlédnout provoz a špičkové technologie celosvětově působící společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou strojů a kompletních výrobních linek v oblasti plnicích a balicích technologií zejména v potravinářském průmyslu.

Na závěr poděkoval generální sekretář TIP pan Pavel Duchek všem za jejich účast a organizátorům za průběh celé akce.  Další valná hromada členů TIP se bude konat v červnu pod záštitou společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, která se zabývá stavební výrobou a strojírenskou výrobou speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář