Soutěž o nejlepší továrnu budoucnosti

Za přispění TIPu vznikla v rámci soutěže „Továrna budoucnosti“ celá řada prezentací od týmů i jednotlivců. Prohlédněte si práce mladých techniků, které vznikly pod vedením odborníků z nvias.org. Video, které získá nejvíce lajků vyhrává.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

NVIAS vzdělává & TIP podporuje

Včera proběhla poslední – třetí – výuka dětí základních škol v oblasti 3D modelování v prostředí MINECRAFT. Výuku zorganizovala nonprofitní organizace NVIAS v Tachově, Staňkově a Stodu. Do výuky se zapojilo přes 60 dětí základních škol. Naučili se

  • orientaci ve 3D prostoru pomocí souřadnic
  • logické obvody pomocí REDSTONE
  • programování a automatizaci pomocí COMMAND_BLOCK

Na tuto výuku navazuje soutěž s názvem MINECRAFT FUTURE FACTORY.

Cílem této soutěže je motivovat děti, aby čas strávený ve hře Minecraft, proměnily v učení se nových technických dovedností a zároveň, aby ukázaly, jaká je jejich představa o továrnách budoucnosti. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne koncem ledna 2018.

Více o soutěži zde.

Technolgical initiative Pilsen, z.s.p.o. podpořila tento vzdělávací projekt částkou 155.000 CZK a stala se tak generálním partnerem soutěže.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Valná hromada TIP proběhla v Kermi

Dne 17.10.2017 se uskutečnila valná hromada TIP ve společnosti Kermi. Účastníci byli přivítáni jednateli Kermi pány Josefem Majerem a Petrem Holečkem. Po úvodní prezentaci firmy následovala zajímavá prohlídka rozsáhlé moderní automatizované výroby standardních i zakázkových topných těles. Účastníci měli možnost se společně seznámit  s výrobními procesy tohoto významného producenta z plzeňského kraje.

Program této valné hromady zahrnoval i další zajímavé prezentace, mimo jiné prezentaci k problematice možnosti zapojení kooperativních robotů v současných výrobních závodech, ve kterých je takto možné vyplnit mezeru související s aktuálním nedostatkem zaměstnanců. Prezentaci vedl Miroslav Šmír z firmy Rob4Job. Dále proběhla prezentace aplikací společnosti CertiCon, na téma Smart City v průmyslové praxi.

Jedním ze závěrů této valné hromady TIP je podpora aktivit neziskové společnosti nvias, která se zaměřuje na práci se studenty základních škol s cílem rozvíjet jejich technické dovednosti a popularizovat inženýrství. V následujících měsících se tyto aktivity uskuteční v několika školách v Plzeňském kraji za podpory TIP.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP valná hromada ve společnosti Streicher

Dne 13.6.2017 se konala ve společnosti STREICHER, spol. s r.o. valná hromada TIP. Všechny přítomné uvítal jednatel společnosti pan Jiří Lopata. Členové a partneři TIP měli možnost navštívit výrobní prostory firmy a dozvědět se více o činnosti této špičkové strojírenské společnost.

Hlavním tématem tohoto setkání byla podpora technického vzdělávání, motivace mladých studentů a propagace techniky a možnosti spolupráce s regionálními institucemi a školami. Společnost Streicher, která má s podporou technického vzdělávání dlouhodobé zkušenosti představila své úspěšné aktivity a ostatní účastníci tak mohli načerpat inspiraci.

Součástí programu byla i zajímavá prezentace pana Koenga ze společnosti nvias zaměřená na technické aktivity pro děti a studenty.

Další valná hromada členů TIP se bude konat v říjnu pod záštitou společnosti Kermi s.r.o., celosvětového výrobce plošného vytápění, chlazení a sprchových koutů.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP navštívil společnost Krones.

Ve dnech 19.-20.5. proběhla návštěva TIP ve společnosti Krones v Neutraublingu. Členové TIP tak měli možnost nahlédnout do provozu jednoho z nejvýznamnějších výrobců plnicích a balicích technologií, který své výrobky exportuje do celého světa. Součástí programu byla vedle prohlídky výrobního závodu i velmi zajímavá prezentace Dr. Oesterechera, vedoucího vývoje společnosti Krones, večer společné posezení a následující den společná prohlídka historického centra města Regensburg. Velké poděkování patří panu J. Hafnerovi, jednateli společnosti Konplan a místopředsedovi TIP, který byl organizátorem celé akce.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

První valná hromada členů TIP v roce 2017

První valná hromada TIP v roce 2017 se konala v prostorách společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je jednou z nejvýznamnější softwarovou společností v Plzeňském kraji. Celkem se valné hromady účastnilo 13 ze 17 současných členů. Všechny přítomné uvítali jednatelé společnosti Stephan Kronmueller a Petr Panoš. Členové a partneři TIP měli možnost po úvodních prezentacích i přímo nahlédnou do zázemí špičkové softwarové společnosti. Velmi zajímavá byla prezentace pana Stephana Boese ze společnosti GK FutureLab, která se zabývá přelomovými technologiemi a jejich praktickým využitím v oblasti maloobchodu. V průběhu jednání byla projednána i další témata týkající se zejména problematiky nedostatku kvalifikovaných pracovníků a podpory technického vzdělávání v regionu.

Místopředseda představenstva pan Johannes Hafner pozval členy a partnery TIP na návštěvu společnosti KRONES ve městě Neutraubling, která je mateřskou společností společnosti Konplan. Členové TIP tak budou mít jedinečnou příležitost si prohlédnout provoz a špičkové technologie celosvětově působící společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou strojů a kompletních výrobních linek v oblasti plnicích a balicích technologií zejména v potravinářském průmyslu.

Na závěr poděkoval generální sekretář TIP pan Pavel Duchek všem za jejich účast a organizátorům za průběh celé akce.  Další valná hromada členů TIP se bude konat v červnu pod záštitou společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, která se zabývá stavební výrobou a strojírenskou výrobou speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Valná hromada TIP ve společnosti Streicher

Další valná hromada členů TIP se bude konat dne 13.6.2017 pod záštitou společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, která se zabývá stavební výrobou a strojírenskou výrobou speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Rubriky: Plánované akce | Napsat komentář

Návštěva společnosti Krones

Ve dnech 19.-20.5.2017 proběhne návštěva členů TIP ve společnosti Krones v Německu. Krones je mateřskou společností společnosti Konplan, která je dlouholetým členem TIP. Členové TIP tak budou mít jedinečnou příležitost si prohlédnout provoz a špičkové technologie celosvětově působící společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou strojů a kompletních výrobních linek v oblasti plnicích a balicích technologií zejména v potravinářském průmyslu.

Rubriky: Plánované akce | Napsat komentář

Valná hromada TIP ve společnosti Eurosoftware

Valná hromada Technological Initiative Pilsen se bude konat ve společnosti  EUROSOFTWARE v Plzni. Těšíme se na setkání 4. dubna v 14:00 hodin na adrese Radčická 60/40, 301 00 Plzen, zasedací místnost ve třetím patře (oranžová budova).

Rubriky: Plánované akce | Napsat komentář

TIP General Meeting in MBtech Bohemia

Dne 9.listopadu proběhla valná hromada TIP, tentokrát v prostorech společnosti MBtech Bohemia v Plzni. Účastníky valné hromady v úvodu spolu s generálním sekretářem Pavlem Duchkem uvítal zástupce společnosti MBtech pan Rudolf Vohnout, který představil všechny činnosti společnosti a nechyběla ani velmi zajímavá prohlídka celého závodu. Společnost MBtech Bohemia, která dlouhodobě působila jako asociovaný partner, byla v rámci této valné hromady přijata za člena TIP. Celkem TIP již sdružuje 18 členů a řadu dalších spolupracujících partnerů především z podnikatelské oblasti.

Součástí programu byla již tradičně i velmi zajímavá odborná prezentace a to tentokrát prezentace paní Ludmily Kučerové z Regionálního technického institutu při ZČU na téma Nové trendy a možnosti v metalografii.

Toto setkání bylo významné i z toho důvodu, že bylo zvoleno nové představenstvo, které TIP povede v následujících letech a to ve složení pan Martin Kořínek, jednatel společnosti GRAMMER CZ, pan Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan, pan Mathias Eickhoff, jednatel společnosti ZF Engineering Plzeň, pan Pavel Majer, jednatel společnosti GOLDRATT CZ a pan Karel Luňáček, jednatel společnosti MECAS ESI.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář