O nás

TIP je dobrovolným a nezávislým sdružením právnických osob s působností na území České republiky a ostatních států Evropské unie, jehož hlavním cílem je spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzájemné sdílení zdrojů (zejména personálních, ekonomických, technických či vývojových), optimalizace výrobních, ekonomických a obchodních podmínek členů a podpora podnikání.

Hlavní cíle TIP budou dosahovány zejména prostřednictvím:

 • vytváření prostředí pro spolupráci členů iniciativy v oblasti vývoje, vědy a výzkumu,
 • vytváření prostředí pro efektivní sdílení zdrojů členů TIP,
 • ochrana a prosazování obecných a etických zájmů členů TIP,
 • podpora tvorby pozitivní image členů TIP,
 • podpora členů TIP při udržování a rozšiřování vztahů v zahraničí,
 • podpora chování členů TIP, které je v souladu s obchodními zvyklostmi, pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy,
 • realizace společných projektů.

Předmětem činnosti TIP je zejména:

 • poskytování odborných informací, konzultací, poradenských služeb a stanovisek členům i nečlenům TIP, orgánům státní správy a jiným odborným institucím,
 • vytváření podmínek pro shromažďování volně přístupných odborných informací a dat,
 • podpora a formulace společných oprávněných zájmů členů TIP,
 • organizování vzniku volných ad hoc sdružení členů i nečlenů TIP k realizaci předmětu činnosti TIP uvedeného v předchozích odstavcích.

Členské firmy dosáhly v roce 2022 celkových prodejů v úrovni přes 29 mld. CZK (1,18 mld. EUR) a zaměstnávaly více než 6.800 zaměstnanců.