Czech Space Week – záznam z přednášek

Záznam přednášek z veletrhu Czech Space Week najdete zde: Link

 

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Space for Clusters

Dovolujeme si Vás pozvat na unikátní koncept akce s názvem „Space for Clusters“, která se uskuteční 11. 11. 2021 v 11 hodin v hotelu Passage v Brně.

Čeká Vás:

  • Nastínění příležitostí, které kosmický průmysl nabízí pro i nekosmické subjekty
  • Představení zástupců klastrů, kteří s kosmickým průmyslem mají co do činění
  • Představení zajímavých firem, které se z původně nekosmických oborů do kosmického sektoru již rekrutovali
  • Můžete proniknout do tajemství dodavatelských řetězců a pokusíme se nalézt cesty pro propojení zdánlivě rozdílných byznysů.
  • Interaktivní diskuze, která by měla být klíčem k hledání nových příležitostí.
  • Skvělý zdroj networkingu.

Akce se koná v rámci Central Europe Industry Day, na který Vás také srdečně zveme. Této akce se budou účastnit i významní zástupci Evropské kosmické agentury a dalších institucí.

Pro Vaši účast na akci „Space for Clusters“  se registrujte na https://central-europe-space-industry-day.b2match.io/ a v rámci registrace se přihlaste na tento doprovodný program. Zde si můžete naplánovat konkrétní meetingy s firmami z ČR i okolních států.Pokud Vás zaujme i další program, který průmyslový den nabízí, neváhejte se na něj též zaregistrovat.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Pozvánka na společné setkání členů TIP do Kalikovského mlýna

Vážení  členové TIP, vážení hosté,

chtěl bych Vás tímto srdečně pozvat na společné setkání členů TIP, které se bude konat dne 14.10.2021 ve firmě Eurosoftware v Kalikovském mlýně. Eurosoftware chce jít příkladem a já bych si velmi přál, aby toto byl podnět k oživení tradice TIPu.

Co je na programu:

  • příjezd nejpozději do 16:50, Kalikovský mlýn
  • krátká prohlídka firemních prostor, prezentace dronů a projektů ve VR / AR / AI
  • čas na diskuzi
  • od 19:00 grilování v restauraci / zahradě (bude upřesněno v závislosti na počasí)

Těším se setkání s Vámi,

Stephan Kronmüller

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Prohlídka laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) bodových svarů

                  

Srdečně Vás zveme na doprovodnou akci, kterou připravil náš asociovaný partner Výzkumné centrum NTC – Západočeská univerzita v rámci Týdne inovací.

Prohlídka laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) bodových svarů se bude konat dne 14. 10. 2021 v čase 14:00-19:00 hod.

14:00-15:00 – prezentace
15:00-16:00 – prohlídka

Přednášející: prof. Ing. Milan Honner, Ph.D, Výzkumné centrum NTC – Západočeská univerzita

Prohlídka vybraných laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) bodových svarů – LabIR Spot WELD. Výzkumné centrum NTC využilo více jak 20 let zkušeností v oblasti infračervených technologií a v úzké spolupráci s Chropyňskými strojírnami představí nové originální řešení založené na kombinaci ověřených postupů a nejnovějších vědeckých poznatků. Toto testování je odlišné oproti ostatním NDT metodám, neboť charakterizuje svar z pohledu vedení tepla, přičemž zohledňuje homogenitu materiálu a tepelné odpory rozhraní. Rovněž reflektuje unikátní charakteristiky svaru, jako jsou odvedené teplo a opticko-tepelná stopa. Hlavní výhodou daného řešení jsou krátké měřicí časy, nutnost přístupu k dílu pouze z jedné strany a bezkontaktní inspekce. Toto inovativní řešení je určené především pro výstupní kontrolu v průmyslové výrobě, například v oblasti automotive.

Podrobnější informace se dozvíte zde: Prohlídka laboratoří NTC

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Pozvánka na 2. ročník konference Inteligentní specializace region 2021

Srdečně Vás zveme na 2. ročník konference Inteligentní specializace region 2021, která se bude konat dne 21. října v Parkhotelu Plzeň. Konferenci pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II.

TIP tuto konferenci podporuje a velmi doporučuje svým členům se této události zúčastnit. Bude skvělou příležitostí k setkání a diskuzi se zástupci vedení Plzeňského kraje, města Plzně, technologických firem, univerzit a výzkumných organizací, kteří budou společně hledat cesty, jak podporovat vzdělanost a prostředí pro spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, tedy zásadní předpoklady pro úspěšnou budoucnost Plzeňského kraje.

Součástí konference bude také jednání krajských oborových inovačních platforem, do kterých se účastníci mohou zapojit. Platformy jsou zaměřeny na témata nových materiálů, inteligentních výrobních systémů, chytré mobility, a biomedicíny a techniky ve zdravotnictví.

Konference bude tlumočena.

Registraci na konferenci můžete provést zde: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Jelikož nastal konečně čas rozvolňování, využili jsme této situace k uspořádání neformálního setkání členů TIP. Po náročném roce jsme se všichni těšili, až se osobně sejdeme a budeme moci společně probrat věci pracovní i mimopracovní. A protože nedílnou součástí manažerské profese je udržování svého těla v kondici, vyrazili jsme druhou červnovou sobotu na cyklovýlet kolem břehů Berounky.  

Sešli jsme se ve hojném počtu a byli jsme rádi, že se k nám jako čestný host připojil také ředitel Regionální rozvojové agentury, pan Filip Uhlík.  

Počasí na výlet bylo ideální a my zvesela šlapali do pedálů. Při prvních známkách únavy nás nad vodou držela pevná ruka našeho sportovního vedoucího, pana Mathiase Eickhoffa, ale ještě víc představa krásně propečeného steaku a vychlazeného plzeňského, které na nás čekaly v cíli při závěrečném společném grilování. Nad oroseným pivem jsme pak diskutovali o tématech, které zahraniční firmy v plzeňském kraji nejvíce trápí. Díky panu Uhlíkovi, který má v Regionální rozvojové agentuře na starosti strategické plánování pro Plzeňský kraj, mohli představitelé firem nahlédnout do problematiky záměrů rozvoje Plzeňského kraje a zároveň tlumočit plány na budoucí směrování svých firem, ale i klíčové problémy, se kterými se dlouhodobě potýkají.  

Zástupci firem velmi oceňují iniciativu Plzeňského kraje i Města Plzně v oblasti technického vzdělávání. Tato aktivita je dobře viditelná mimo jiné v podpoře činnosti SIT Portu ze strany Města Plzně a u Plzeňského kraje v oblasti formulace promyšlené regionální RIS3 strategie.    

Spojení sportovního a gurmánského zážitku byl výborný nápad. Děkujeme za organizaci celé akce panu Pavlu Duchkovi a všichni doufáme, že si budeme moci podobný zážitek brzy zopakovat.  

Publikováno | Autor: Markéta Fialová | Napsat komentář

Online přednáška na téma Využití umělé inteligence v průmyslu

Dne 24.3.2021 se členové organizace TIP po roce opět sešli, aby se zúčastnili online přednášky na téma Umělá inteligence v průmyslu.

Přednáška byla uspořádána z iniciativy předsedy představenstva TIP, pana Stephana Kronmüllera, a bývalého a současně čestného předsedy představenstva TIP, pana Johannese Heideckera, který nyní působí v Makedonii jako poradce makedonského premiéra pro oblast hospodářského rozvoje.

Tématem přednášky bylo Využití umělé inteligence pro rozpoznání kvality sváru a vytvoření datového modelu pro svařování. Přednášku vedl pan Ivan Vishev, doktorand v oblasti Datová analýza a vývoj procesů, působící ve firmě Daimler AG.

Ivan Vishev se ve svém doktorandském studiu zabývá vývojem algoritmů pro analýzu průmyslových procesů v sériové výrobě, hodnocením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti procesů a digitalizací ve výrobě.

Umělá inteligence napomáhá automatizovat, zrychlovat a zpřesňovat lidské vnímání, uvažování a rozhodování a jejím zapojením do výrobního procesu lze dosáhnout vyšší efektivity a kvality.

Vybrané téma a obsah přednášky všichni zúčastnění hodnotili velice kladně, a především výrobní firmy z řad členů organizace TIP projevily o zmiňovanou technologii velký zájem, což se také potvrdilo po skončení přednášky, kdy se rozvinula živá diskuse mezi účastníky.

Jsme moc rádi, že se nám opět podařilo představit další zajímavé téma, ze kterého firmy v Plzeňském kraji mohou čerpat a zde představené poznatky následně také uplatnit v praxi.

Děkujeme tímto předsedovi představenstva organizace TIP, panu Stephanu Kronmüllerovi a čestnému předsedovi, panu Johannovi Heideckerovi, za velmi zajímavý přínos pro všechny členy organizace TIP a těšíme se na další setkání.Ivan Vishev

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP má (staro) nové vedení

I přes probíhající nestandardní situaci v podnicích, ale i běžném životě, si 17 členských společností Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o. zvolilo své nové vedení. Stalo se tak proto, že na konci roku 2020 vypršel mandát většině členů stávajícího představenstva TIPu. Z vedení TIPu odchází dosavadní předseda Dr. Mathias Eickhoff, jednatel ZF Engineering Plzeň s.r.o., který se naplno věnuje rychle se rozvíjejícímu technologickému centru ZF v Plzni. Z vedení TIPu odchází také jeho dlouholetý člen Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s.r.o., která v Plzni rozvíjí nové technologické centrum v oblasti nápojové techniky. Pan Hafner byl pověřen novými úkoly v centrále mateřské společnosti Krones AG v Německu.

Ve vedení TIPu nově setrvávají pánové Stephan Kronmueller, spolumajitel a CEO SW firmy Eurosoftware s.r.o. , která se zabývá vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce, Dr. Karel Luňáček, spolumajitel a CEO SW společnosti MECAS ESI s.r.o. působící v oblasti virtuálního prototypingu a fyzikálně mechanických SW systémů, a Pavel Majer, spolumajitel a CEO společnosti Goldratt CZ s.r.o. působící v oblasti zlepšování a zvyšování ziskovosti firem. Všichni tři současní členové představenstva byli členy předchozího představenstva. Předsedou TIPu byl zvolen na prvním povolebním jednání nového představenstva TIPu pan Kronmueller a místopředsedou pan Dr. Luňáček.

Popřejme staronovému vedení TIPu pevnou ruku na kormidlu organizace v nelehkých časech. Poděkujme také bývalému předsedovi i místopředsedovi za úsilí a péči, kterou věnovali činnostem pro Technological Initiative Pilsen po řadu let.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Vyhlášení třetího ročníku FUTURE FACTORY

Technological Initiative Pilsen podporuje již třetí ročník soutěže nazvanou FUTURE FACTORY organizovanou nvias.org. Dne 28. ledna 2020 proběhlo vyhlášení FUTURE FACTORY do kterého se postupně zapojilo rekordních 37 týmů, dohromady 88 účastníků z 13 měst z Čech a Moravy.

Soutěž se zaměřuje na propojení hraní počítačové hry Minecraft a učení. V souteži jde o to postavit a naprogramovat svojí továrnu budoucnosti pomocí tzv. command_blocks. Následně musí tým zdokumentovat svůj výtvor pomocí videa a prezentovat jej před odbornou porotou.

Gratulujeme všem účastníkům za skvěle odvedenou práci. Výsledky soutěže naleznete na nvias.org.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Pozvánka na Česko-bavorský inovační den

IHK REGENSBURG  si Vás dovoluje pozvat na Česko-bavorský inovační den, který se koná 22.1.2020 od 12 hodin na Západočeské univerzitě v Plzni.

Jedná se o den plný diskuzí, přednášek a workshopů o datové vědě, strojovém učení a umělé inteligenci se zkušenými přednášejícími z velkých firem, ale i malých a středních podniků, startupů a oblasti vědy z obou stran hranice.

Registrace je zde

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář