2. mezinárodní sympozium o bezpečnosti mobility v budoucnosti

Ředitel NTC – Nové technologie – výzkumné centrum – Západočeské univerzity v Plzni pan Petr Kavalíř, si dovoluje pozvat členy TIP a další zájemce, aby se zúčastnili 2. mezinárodního sympozia o bezpečnosti mobility v budoucnosti, které se bude konat v Plzni ve dnech 17. – 18. října 2019. Tato akce je pořádána společně Západočeskou univerzitou, Tianjinskou vědeckou a technologickou univerzitou, Jihočínskou technickou univerzitou a Českou biomechanickou společností. Během sympozia budou probírána témata jako integrovaná bezpečnost automobilu, modelování virtuálního lidského těla, vývoj a optimalizace bezpečnostních systémů.

Díky úsilí organizátorů bude účast bezplatná. Věříme, že Park Hotel Plzeň je dobrým místem, kde strávit nějaký čas spolu s odborníky z celého světa při debatách o budoucnosti mobility.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Save_the_date_ISFMSST_2019

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Anketa Sodexo Zaměstnavatel roku

30. května se uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety Sodexo zaměstnavatel roku 2019. Anketa hodnotí poskytovanou motivaci pro zaměstnance, investice do vzdělání, ekonomické ukazatele a výsledky. Letošní vyhodnocení ankety kladlo důraz na digitalizaci a automatizaci. Mezi konkurencí se prosadili 3 členské firmy Technological Initiative Pilsen. V kategorii do 5000 zaměstnanců se umístil MBtech Bohemia s.r.o.na 2. místě, v kategorii do 500 zaměstnanců vyhrál ZF Engineering Plzeň, s.r.o. a třetí místo získal Konplan, s.r.o. Gratulujeme našim členům k výsledkům a věříme, že uspějí i v dalších letech.

Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/zname-zamestnavatele-roku-2019-20190601.html
Stránky ankety: https://zamestnavatelroku.klubzamestnavatelu.cz/
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

V TIPu se obměnilo vedení

Na své minulé valné hromadě doplnili členové Technological Initiative Pilsen z.s.p.o. své vedení. Novým členem představenstva byl zvolen Stephan Kronmüller, jednatel a spolumajitel společnosti EUROSOFTWARE, která je součástí skupiny GK SOFTWARE. Členové představenstva následně zvolili nového předesedu představenstva, kterým se stal Dr. Ing. Mathias Eickhoff, jednatel společnosti ZF Engineering Plzeň. Mathias Eickhoff tak nahradil v roli ředsedy Martina Kořínka, který minulý měsíc odstoupil z představenstva kvůli svému angažmá v centrále společnosti Grammer v Německu. Přejeme všem jmenovaným úspěšné působení v jejich nových rolích.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Příští valná hromada TIPu na ZČU-NTC

Příští valná hromada Technologické iniciativy Plzeň se bude konat dne 4.června 2019 na Západočeské unverzitě, v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, Teslova 5, NTC oranžová budova C1, Plzeň – Borská pole.

Na programu jednání bude prezentace Západočeské univerzity v Plzni, zejména výzkumného centra NTC – Nové technologie, schválení výroční zprávy TIP za rok 2018, dovolba nového člena představenstva TIP po rezignaci předsedy Martina Kořínka. Martin Kořínek rezignoval na člena představenstva v květnu 2019 z důvodu svého pracovního vytížení v Německu. Svou kandidaturu na člena představenstva ohlásil Stephan Kronmüller, jednatel a spolumajitel společnosti Eurosoftware. Dále bude na programu jednání prezentace datových analýz v praxi, prezentace dotačních příležitostí pro podniky v rámci ITI Plzeň, bude vyhodnocena stávající a diskutována budoucí spolupráce s neziskovou společností nvias.org. Dále bude diskutována širší strategie představenstva TIP pro roky 2019/2020. Zveme všechny členy, asciované partnery. V případě nemožnosti se zúčastnit statutárním zástupcem, žádáme o zajištění účasti zástupce členské společnosti na základě plné moci.

Pozvánka s programem je zde:

Invitation_GeneralMeeting_ZCU_2019_v1.3

Výroční zpráva je zde:

TIP_Výroční zpráva_2018_V1.5_cz

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Aktualizace! Přednáška – Právní stát a automatizované právní regulace „Self-Driving Laws?“

Dovolujeme si Vás pozvat na exkluzivní přednášku na téma „Právní stát a automatizované právní regulace – Self-Driving Laws?“, které se uskuteční za přispění Technological Initiative Pilsen.

Termín: 19. února 2019, 18:00 Sady pětatřicátníků 14, Fakulta Právnická ZČU, Plzeň, místnost PC 124

Název: Self-Driving Laws? – Rule of Law Problems and the Machine Regulation

„Strašák“ v podobě umělé inteligence pro právní stát je dnes již zřejmý v různých úvahách o „automatizované regulaci“, tedy myšlence, že by společnost mohla být do jisté míry řízena strojově za využití nových technologií. V této souvislosti někteří odborníci předvídají příchod tzv. právní singularity, ve které se „právní vědění“ stává kompletním datovým souborem a problém míry nejistoty či nesprávného posouzení je minimalizován či zcela odstraněn.

V rámci přednášky bude perspektiva vycházející z úvah o nástupu singularity (tedy bodu zlomu v technologickém vývoji, který má znamenat překonání lidských schopností umělou inteligencí) diskutována z úhlu pohledu, který rozebírá co taková singularita obnáší z hlediska výkonu a schopností umělé inteligence, nakolik je předpoklad překonání lidských schopností reálný a v jakých ohledech a zda lze vůbec rozumně uvažovat o účasti takové technologie na interpretaci a aplikaci práva.

Na to má být navázáno otázkou, jaké hodnoty a ideje pro nás ve skutečnosti právní systém představuje a jaký jim přikládáme význam. V souvislosti s tím pak bude rozebrána narůstající zranitelnost právního státu a právních systémů v důsledku technologických inovací, které byť i jen skrytě přebírají pravomoci dříve svěřené výhradně přílušným institucím – správním orgánům, soudům apod., a nepřímo tak přenášejí jejich kompetence na stroje.

Závěrem má být diskutována otázka zavedení vhodných mechanismů vyhodnocování dopadů inovací v oblasti umělé inteligence na právní systém a procesy, neboť jejich nekontrolované rozšiřování a uplatňování bude mít dalekosáhlé dopady a může vést až k erozi základních hodnot, jaké právní systémy představují.

Přednášející: Katie Szigalyi
J.D. – doktorka práv z Univerzity v Ottawě se specializací na technologické právo a mezinárodní právo
LL.M. – z Univerzity v Tel-Avivu se specializací na právo a technologie
engeneering degree – titul z Univerzity v Manitobě
Vyučuje na Univerzitě v Ottawě smluvní právo a přednáší o otázkách technologického práva. Její současná doktorská práce se zaměřuje na problémy právního státu, které vznikají v důsledku vývoje a aplikace nových technologií jako jsou strojové učení, prediktivní analýza a jsou umocněny narůstající lidskou závislosti na dnes již běžně rozšířených technologiích (smartphony, sociální sítě atp.). Její poslední publikace se nazývá: “A Bundle of Blockchains? Digitally Disrupting Property Law.” (volný překlad: „digitální rozvracení práva duševního vlastnictví blockchainovou technologií“).

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Soutěžní videa „Future Factory 2018/2019“ jsou zde

Technological Initiative Pilsen podporuje workshopy a soutěž nazvanou FUTURE FACTORY, zaměřené na děti, které jsou organizovány nvias.org. Tyto aktivity otevírají potenciál Minecraftu pro učení se technických dovedností:

  • využití 3D souřadnic pro orientaci
  • tvoření logických obvodů pomocí Redstone
  • programování a automatizace pomocí Command block

Prohlédněte si soutěžní videa, madých konstruktérů a programátorů. Lajkujte videa, děti čekají na vaší podporu.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

220.000 Kč na podporu technického vzdělávání

Plzeň – Technological Initiative Pilsen, zájmové sdružení právnických osob, sdružující řadu významných podniků z Plzeňského kraje, podporuje zájem dětí o technické vzdělávání. V roce 2017 a 2018 vydalo sdružení na podporu projektů spojených s tímto tématem více než 220 tisíc korun. Uvedené finanční prostředky směřovaly do škol v Plzeňském kraji. Další prostředky na podporu technického vzdělávání jsou vydávány jednotlivými firmami, které se tak snaží podporovat zájem mladé generace o techniku, řemesla a informační technologie. Stále více mladých lidí vnímá, že „Technika má zlaté dno!”.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Setkání branže Mechatronika – Automatizace – Elektronika – Zpracování kovů – Umělé hmoty

Navázání osobních kontaktů s novými dodavateli, zákazníky a partnery – zachování hodnot v regionu – společné rozvíjení trhů – setkání startupů a etablovaných podniků.

Setkání branže je bezplatná, kompaktní platforma tvořená a využívaná výrobci, dodavateli a vývojářemi v oblasti automatizace, mechatroniky, elektrotechniky a zpracování kovů a umělých hmot. Svým formátem drží table-top výstava náklady na vlastní výstup na uzdě, neboť v popředí dění nestojí prezentace na veletrhu, ale intenzivní rozhovory mezi účastníky. Počet vystavovatelů je z kapacitních důvodů omezený!

Návštěvníci – i z ostatních oborů – jsou srdečně vítáni!

Každému vystavovateli bude organizátory připraven stolek (cca. 70 cm) na exponáty, letáky a prospekty. Jeden roll-up lze rozložit za stolkem.

Kdy: Čtvrtek, 29. listopadu 2018
14:00 do cca. 17:00 (Přístup možný od 13:00 hodin)

Kde: Západočeská univerzita v Plzni, Budova nové knihovny Univerzitní 2746/20, 301 00 Plzeň

Parkování Technická 8, 301 00 Plzeň (mezi knihovnou a NTIS)

Handout Kontaktní údaje a klíčové kompetence všech vystavovatelů (pro akci z vyplněných formulářú připraví a přihlášeným účastníkům rozešle Cluster Mechatronik & Automation)

Přihláška CZ: 20181129_Flyer_BT_Pilsen_CZ

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

MBtech Bohemia, člen francouzské skupiny AKKA, dnes zahájila provoz v nové hale v Plzni.

Výrobní a vývojové zařízení je významnou investicí do průmyslového rozvoje regionu v celkové výši 51 milionů korun a rozkládá se na ploše 1800 m2. V jedné části nové haly se vyrábí a sestavují svařovací přípravky pro ruční prototypové svařování a svařování robotizované pro sériovou výrobu, přípravky kontrolní a měřicí a dále svařované a přesně obráběné komponenty pro strojírenský průmysl. Pro tuto výrobu se využívá zejména 5osé obrábění, 3D měření a laserscanning. Ve druhé části nové haly se testují vozidla prémiových značek v dlouhodobém testování.

Rozhodnutí pro stavbu haly, vyplývající z nové strategie prototypového centra, padlo již v roce 2016. Mezi nejdůležitější potřeby, které stavba řeší, je dosažení vyššího stupně utajení modelářských projektů v návaznosti na certifikaci ISO 27001 a výroba velkých prototypových vstřikovacích nástrojů a plastových dílů pro automobilový průmysl. Z tohoto důvodu byl zakoupený nový vstřikovací lis ENGEL duo 1500 s uzavírací silou 1500 tun, který umožní vyrábět komplexní plastové díly až do hmotnosti 4 kg.

V jedné části nové haly se vyrábí a sestavují svařovací přípravky pro ruční prototypové svařování a svařování robotizované pro sériovou výrobu, přípravky kontrolní a měřicí a dále svařované a přesně obráběné komponenty pro strojírenský průmysl. Pro tuto výrobu se využívá zejména 5osé obrábění, 3D měření a laserscanning. Ve druhé části nové haly se testují vozidla prémiových značek v dlouhodobém testování.

„Naše činnost v oblasti dlouhodobého testování vozidel je v České republice unikátní. Od spuštění provozu v nové hale očekáváme další zvýšení naší konkurenceschopnosti a nárůst objemu zakázek. K rozšíření hal a nákupu nových strojů jsme přistoupili právě proto, že jsme některé poptávky museli odmítat z kapacitních důvodů, nebo proto, že na ně nedostačovalo dosavadní vybavení. Díky rozšíření hal a novému vybavení už se to stávat nebude a budeme schopni obsloužit více zákazníků do větší míry. V současnosti prochází MBtech Bohemia procesem plné integrace do společnosti AKKA Technologies, na jejímž konci se také náš název změní na AKKA. Tento krok nám umožní snadnější a rychlejší spolupráci napříč skupinou AKKA. Díky tomu pak budou moci naši zákazníci využívat ještě lépe širší portfolio služeb a kompetencí. Neustálý rozvoj našich technologických možností je tak důležitou součástí celkové strategie,“ uvedl Martin Novotný, provozní ředitel MBtech Bohemia.

Samotná stavba zajišťovaná plzeňskou firmou ABK Trust probíhala od poloviny listopadu 2017 do poloviny července 2018 a obsahovala i úpravy v halách stávajících. Konstrukci nesenou železobetonovými piloty tvoří ocelové profily, jichž bylo na stavbu spotřebováno více než 136 tun. Velký důraz byl kladen na úsporu energií zateplením haly sendvičovými PUR panely a střešním pláštěm izolovaným polystyrenem, minimalizaci odpadů a znečištění ŽP a také velmi dobré pracovní prostředí. Provoz je vybaven novými kuchyňkami, které jsou zároveň denní místností pro zaměstnance jako odpočinková zóna a ve vstupním prostoru areálu vznikl malý altán pro posezení na čerstvém vzduchu. Dopravní možnosti pro zaměstnance jsou na nejvyšší možné úrovni.

Počet zaměstnanců nové haly bude variabilní s ohledem na množství testovaných vozů ve druhé části haly, v současnosti zde pracuje 45 osob. Díky rozšíření provozu vznikají také nová pracovní místa, která mohou zájemci najít na webové adrese https://mbtech.jobs.cz/. Poptávka je především po lidech na pozice zámečníků a svářečů, dále po pracovnících montáže a zkoušení, přípravy výroby a vedení projektu a také zkušebních řidičích. „Naši zaměstnanci mají možnost čerpat velké množství benefitů prostřednictvím benefitní cafeterie a mohou dosáhnout na celou řadu odměn – ať již za výkon, za doporučení nového kolegy, či za dobu, po kterou ve firmě pracují. Samozřejmostí je u nás 5 týdnů dovolené a pořádáme celou řadu zaměstnaneckých akcí, ať již v pracovní době, nebo mimo ni. Příkladem mohou být aktivity zaměřené na zdraví nebo na rodiny a děti, letní party právě zde ve výrobním areálu či vánoční večírek. Za největší benefit však považuji to, v jaké atmosféře a v jakém kolektivu se u nás pracuje a jak profesionální práci všichni zaměstnanci naší firmy odvádějí,“upřesňuje HR ředitelka MBtech Bohemia Petra Suchá.

Společnost MBtech Bohemia v Plzeňském kraji rovněž úzce spolupracuje s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Plzni, podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň a řadou škol. Mezi ně patří především Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické a mnohé střední školy v regionu. „Podporujeme například výuku cizích jazyků, zejména němčiny, pořádáme exkurze a různá jiná setkání se studenty a podílíme se tak na rozvoji regionu. Spolu s rozšířením poboček MBtech i do jiných regionů očekáváme vývoj spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a dalšími institucemi,“doplňuje Martin Novotný.

O společnosti MBtech

MBtech je největší engineeringová společnost v ČR. S celkovou kapacitou přes 500 odborníků podporuje již 22 let své zákazníky z celého světa od prvních skic přes koncept, konstrukci, výpočty a testování, až po výrobu prototypových dílů. Mateřskou společností MBtech je koncern AKKA Technologies, který zaměstnává na 15 500 inženýrů a konzultantů na 70 pobočkách ve více než 20 zemích světa.

Více na www.mbtech.cz, www.akka-technologies.com

Technologické centrum MBtech Bohemia Plzeň – člena skupiny AKKA

Nova Hala AKKA v Plzni

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

IV. Bavorsko-český kongres MSP v Plzni

Po úspěšné akci v roce 2017 v Grafenau pořádá Cluster Mechatronik & Automation Management GmbH IV. Bavorsko-český kongres MSP v Plzni. Pijďte se podívat! Pozvánka a přihláška je zde.

Cluster Mechatronik & Automation je bavorská síť pro výměnu technologického a organizačního know-how v oblasti mechatroniky a automatizace. Slouží jako platforma pro spolupráci, vytváření sítí a kvalifikaci aktérů v iterdisciplinárních a průmyslově důležitých oblastech a sdružuje společnosti, výzkumné instituce i veřejné instituce.

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář