Setkání členů TIP v Rodenstock Klatovy již 5. listpadu

Příští setkání Technological Initiative Pilsen se bude konat 5. Listopadu 2019 v Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841/3, Klatovy od 16:00 hod.

Na programu bude prezentace skupiny Rodenstock, zejména závodu v Klatovech, který vyrábí dioptrické čočky. Prezentaci Rodenstocku povede jednatel firmy Václav Nováček. Na programu je také návštěva výrobního závodu Rodenstock. Další program je zaměřen na networking. Představenstvo TIPu pozvalo místní firmy z Klatovska a zástupce města Katovy ke společné diskusi o společných problémech a potenciálních oblastech spolupráce. Proto jsou v programu zařazeny také prezentace aktivit TIPu, strategie města Klatovy a zkušenosti nvias.org s technickým vzděláním dětí a mládeže. Po oficiálním programu proběhne společná večeře v Klatovech.

Rádi bychom pozvali členy, asociované partnery a nové potenciální členy na setkání.

Podívejte se na program zde:

Program_invitation_05.11.2019_v1.1

Zaregistrujte se zde e-mailem: vojtech.bistry@gmail.com

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Neformální setkání škol a firem na projektovém dni Naše firmy

Nvias.org si Vás dovoluje pozvat na neformální setkání škol a firem na projektovém dni Naše firmy.

Je to jedinečná příležitost osobně zažít, o čem je projektový den a jak rozvíjet dovednosti pro 21. století. Naše firma je vzdělávací program pro podnikání, což jsou klíčové kompetence pro podnikatele a korporátní podnikatele.

Schůze se bude konat v SIT Port v Cukrovarské 20, Plzeň, 26. listopadu od 16:00 do 20:00.

Program:

– diskuse o spolupráci mezi školami a podniky

– hra Naše firmy / Naše společnosti samotné

– večerní banket

Budou zde kariérní poradci a učitelé ze základních a středních škol, zástupci města Plzně a hosté z partnerských společností.

Registrace je zde.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

2. mezinárodní sympozium o bezpečnosti mobility v budoucnosti

Ředitel NTC – Nové technologie – výzkumné centrum – Západočeské univerzity v Plzni pan Petr Kavalíř, si dovoluje pozvat členy TIP a další zájemce, aby se zúčastnili 2. mezinárodního sympozia o bezpečnosti mobility v budoucnosti, které se bude konat v Plzni ve dnech 17. – 18. října 2019. Tato akce je pořádána společně Západočeskou univerzitou, Tianjinskou vědeckou a technologickou univerzitou, Jihočínskou technickou univerzitou a Českou biomechanickou společností. Během sympozia budou probírána témata jako integrovaná bezpečnost automobilu, modelování virtuálního lidského těla, vývoj a optimalizace bezpečnostních systémů.

Díky úsilí organizátorů bude účast bezplatná. Věříme, že Park Hotel Plzeň je dobrým místem, kde strávit nějaký čas spolu s odborníky z celého světa při debatách o budoucnosti mobility.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Save_the_date_ISFMSST_2019

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Anketa Sodexo Zaměstnavatel roku

30. května se uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety Sodexo zaměstnavatel roku 2019. Anketa hodnotí poskytovanou motivaci pro zaměstnance, investice do vzdělání, ekonomické ukazatele a výsledky. Letošní vyhodnocení ankety kladlo důraz na digitalizaci a automatizaci. Mezi konkurencí se prosadili 3 členské firmy Technological Initiative Pilsen. V kategorii do 5000 zaměstnanců se umístil MBtech Bohemia s.r.o.na 2. místě, v kategorii do 500 zaměstnanců vyhrál ZF Engineering Plzeň, s.r.o. a třetí místo získal Konplan, s.r.o. Gratulujeme našim členům k výsledkům a věříme, že uspějí i v dalších letech.

Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/zname-zamestnavatele-roku-2019-20190601.html
Stránky ankety: https://zamestnavatelroku.klubzamestnavatelu.cz/
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

V TIPu se obměnilo vedení

Na své minulé valné hromadě doplnili členové Technological Initiative Pilsen z.s.p.o. své vedení. Novým členem představenstva byl zvolen Stephan Kronmüller, jednatel a spolumajitel společnosti EUROSOFTWARE, která je součástí skupiny GK SOFTWARE. Členové představenstva následně zvolili nového předesedu představenstva, kterým se stal Dr. Ing. Mathias Eickhoff, jednatel společnosti ZF Engineering Plzeň. Mathias Eickhoff tak nahradil v roli ředsedy Martina Kořínka, který minulý měsíc odstoupil z představenstva kvůli svému angažmá v centrále společnosti Grammer v Německu. Přejeme všem jmenovaným úspěšné působení v jejich nových rolích.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Příští valná hromada TIPu na ZČU-NTC

Příští valná hromada Technologické iniciativy Plzeň se bude konat dne 4.června 2019 na Západočeské unverzitě, v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, Teslova 5, NTC oranžová budova C1, Plzeň – Borská pole.

Na programu jednání bude prezentace Západočeské univerzity v Plzni, zejména výzkumného centra NTC – Nové technologie, schválení výroční zprávy TIP za rok 2018, dovolba nového člena představenstva TIP po rezignaci předsedy Martina Kořínka. Martin Kořínek rezignoval na člena představenstva v květnu 2019 z důvodu svého pracovního vytížení v Německu. Svou kandidaturu na člena představenstva ohlásil Stephan Kronmüller, jednatel a spolumajitel společnosti Eurosoftware. Dále bude na programu jednání prezentace datových analýz v praxi, prezentace dotačních příležitostí pro podniky v rámci ITI Plzeň, bude vyhodnocena stávající a diskutována budoucí spolupráce s neziskovou společností nvias.org. Dále bude diskutována širší strategie představenstva TIP pro roky 2019/2020. Zveme všechny členy, asciované partnery. V případě nemožnosti se zúčastnit statutárním zástupcem, žádáme o zajištění účasti zástupce členské společnosti na základě plné moci.

Pozvánka s programem je zde:

Invitation_GeneralMeeting_ZCU_2019_v1.3

Výroční zpráva je zde:

TIP_Výroční zpráva_2018_V1.5_cz

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Aktualizace! Přednáška – Právní stát a automatizované právní regulace „Self-Driving Laws?“

Dovolujeme si Vás pozvat na exkluzivní přednášku na téma „Právní stát a automatizované právní regulace – Self-Driving Laws?“, které se uskuteční za přispění Technological Initiative Pilsen.

Termín: 19. února 2019, 18:00 Sady pětatřicátníků 14, Fakulta Právnická ZČU, Plzeň, místnost PC 124

Název: Self-Driving Laws? – Rule of Law Problems and the Machine Regulation

„Strašák“ v podobě umělé inteligence pro právní stát je dnes již zřejmý v různých úvahách o „automatizované regulaci“, tedy myšlence, že by společnost mohla být do jisté míry řízena strojově za využití nových technologií. V této souvislosti někteří odborníci předvídají příchod tzv. právní singularity, ve které se „právní vědění“ stává kompletním datovým souborem a problém míry nejistoty či nesprávného posouzení je minimalizován či zcela odstraněn.

V rámci přednášky bude perspektiva vycházející z úvah o nástupu singularity (tedy bodu zlomu v technologickém vývoji, který má znamenat překonání lidských schopností umělou inteligencí) diskutována z úhlu pohledu, který rozebírá co taková singularita obnáší z hlediska výkonu a schopností umělé inteligence, nakolik je předpoklad překonání lidských schopností reálný a v jakých ohledech a zda lze vůbec rozumně uvažovat o účasti takové technologie na interpretaci a aplikaci práva.

Na to má být navázáno otázkou, jaké hodnoty a ideje pro nás ve skutečnosti právní systém představuje a jaký jim přikládáme význam. V souvislosti s tím pak bude rozebrána narůstající zranitelnost právního státu a právních systémů v důsledku technologických inovací, které byť i jen skrytě přebírají pravomoci dříve svěřené výhradně přílušným institucím – správním orgánům, soudům apod., a nepřímo tak přenášejí jejich kompetence na stroje.

Závěrem má být diskutována otázka zavedení vhodných mechanismů vyhodnocování dopadů inovací v oblasti umělé inteligence na právní systém a procesy, neboť jejich nekontrolované rozšiřování a uplatňování bude mít dalekosáhlé dopady a může vést až k erozi základních hodnot, jaké právní systémy představují.

Přednášející: Katie Szigalyi
J.D. – doktorka práv z Univerzity v Ottawě se specializací na technologické právo a mezinárodní právo
LL.M. – z Univerzity v Tel-Avivu se specializací na právo a technologie
engeneering degree – titul z Univerzity v Manitobě
Vyučuje na Univerzitě v Ottawě smluvní právo a přednáší o otázkách technologického práva. Její současná doktorská práce se zaměřuje na problémy právního státu, které vznikají v důsledku vývoje a aplikace nových technologií jako jsou strojové učení, prediktivní analýza a jsou umocněny narůstající lidskou závislosti na dnes již běžně rozšířených technologiích (smartphony, sociální sítě atp.). Její poslední publikace se nazývá: “A Bundle of Blockchains? Digitally Disrupting Property Law.” (volný překlad: „digitální rozvracení práva duševního vlastnictví blockchainovou technologií“).

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Soutěžní videa „Future Factory 2018/2019“ jsou zde

Technological Initiative Pilsen podporuje workshopy a soutěž nazvanou FUTURE FACTORY, zaměřené na děti, které jsou organizovány nvias.org. Tyto aktivity otevírají potenciál Minecraftu pro učení se technických dovedností:

  • využití 3D souřadnic pro orientaci
  • tvoření logických obvodů pomocí Redstone
  • programování a automatizace pomocí Command block

Prohlédněte si soutěžní videa, madých konstruktérů a programátorů. Lajkujte videa, děti čekají na vaší podporu.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

220.000 Kč na podporu technického vzdělávání

Plzeň – Technological Initiative Pilsen, zájmové sdružení právnických osob, sdružující řadu významných podniků z Plzeňského kraje, podporuje zájem dětí o technické vzdělávání. V roce 2017 a 2018 vydalo sdružení na podporu projektů spojených s tímto tématem více než 220 tisíc korun. Uvedené finanční prostředky směřovaly do škol v Plzeňském kraji. Další prostředky na podporu technického vzdělávání jsou vydávány jednotlivými firmami, které se tak snaží podporovat zájem mladé generace o techniku, řemesla a informační technologie. Stále více mladých lidí vnímá, že „Technika má zlaté dno!”.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Setkání branže Mechatronika – Automatizace – Elektronika – Zpracování kovů – Umělé hmoty

Navázání osobních kontaktů s novými dodavateli, zákazníky a partnery – zachování hodnot v regionu – společné rozvíjení trhů – setkání startupů a etablovaných podniků.

Setkání branže je bezplatná, kompaktní platforma tvořená a využívaná výrobci, dodavateli a vývojářemi v oblasti automatizace, mechatroniky, elektrotechniky a zpracování kovů a umělých hmot. Svým formátem drží table-top výstava náklady na vlastní výstup na uzdě, neboť v popředí dění nestojí prezentace na veletrhu, ale intenzivní rozhovory mezi účastníky. Počet vystavovatelů je z kapacitních důvodů omezený!

Návštěvníci – i z ostatních oborů – jsou srdečně vítáni!

Každému vystavovateli bude organizátory připraven stolek (cca. 70 cm) na exponáty, letáky a prospekty. Jeden roll-up lze rozložit za stolkem.

Kdy: Čtvrtek, 29. listopadu 2018
14:00 do cca. 17:00 (Přístup možný od 13:00 hodin)

Kde: Západočeská univerzita v Plzni, Budova nové knihovny Univerzitní 2746/20, 301 00 Plzeň

Parkování Technická 8, 301 00 Plzeň (mezi knihovnou a NTIS)

Handout Kontaktní údaje a klíčové kompetence všech vystavovatelů (pro akci z vyplněných formulářú připraví a přihlášeným účastníkům rozešle Cluster Mechatronik & Automation)

Přihláška CZ: 20181129_Flyer_BT_Pilsen_CZ

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář