Jelikož nastal konečně čas rozvolňování, využili jsme této situace k uspořádání neformálního setkání členů TIP. Po náročném roce jsme se všichni těšili, až se osobně sejdeme a budeme moci společně probrat věci pracovní i mimopracovní. A protože nedílnou součástí manažerské profese je udržování svého těla v kondici, vyrazili jsme druhou červnovou sobotu na cyklovýlet kolem břehů Berounky.  

Sešli jsme se ve hojném počtu a byli jsme rádi, že se k nám jako čestný host připojil také ředitel Regionální rozvojové agentury, pan Filip Uhlík.  

Počasí na výlet bylo ideální a my zvesela šlapali do pedálů. Při prvních známkách únavy nás nad vodou držela pevná ruka našeho sportovního vedoucího, pana Mathiase Eickhoffa, ale ještě víc představa krásně propečeného steaku a vychlazeného plzeňského, které na nás čekaly v cíli při závěrečném společném grilování. Nad oroseným pivem jsme pak diskutovali o tématech, které zahraniční firmy v plzeňském kraji nejvíce trápí. Díky panu Uhlíkovi, který má v Regionální rozvojové agentuře na starosti strategické plánování pro Plzeňský kraj, mohli představitelé firem nahlédnout do problematiky záměrů rozvoje Plzeňského kraje a zároveň tlumočit plány na budoucí směrování svých firem, ale i klíčové problémy, se kterými se dlouhodobě potýkají.  

Zástupci firem velmi oceňují iniciativu Plzeňského kraje i Města Plzně v oblasti technického vzdělávání. Tato aktivita je dobře viditelná mimo jiné v podpoře činnosti SIT Portu ze strany Města Plzně a u Plzeňského kraje v oblasti formulace promyšlené regionální RIS3 strategie.    

Spojení sportovního a gurmánského zážitku byl výborný nápad. Děkujeme za organizaci celé akce panu Pavlu Duchkovi a všichni doufáme, že si budeme moci podobný zážitek brzy zopakovat.  

Publikováno | Autor: Markéta Fialová | Napsat komentář

Online přednáška na téma Využití umělé inteligence v průmyslu

Dne 24.3.2021 se členové organizace TIP po roce opět sešli, aby se zúčastnili online přednášky na téma Umělá inteligence v průmyslu.

Přednáška byla uspořádána z iniciativy předsedy představenstva TIP, pana Stephana Kronmüllera, a bývalého a současně čestného předsedy představenstva TIP, pana Johannese Heideckera, který nyní působí v Makedonii jako poradce makedonského premiéra pro oblast hospodářského rozvoje.

Tématem přednášky bylo Využití umělé inteligence pro rozpoznání kvality sváru a vytvoření datového modelu pro svařování. Přednášku vedl pan Ivan Vishev, doktorand v oblasti Datová analýza a vývoj procesů, působící ve firmě Daimler AG.

Ivan Vishev se ve svém doktorandském studiu zabývá vývojem algoritmů pro analýzu průmyslových procesů v sériové výrobě, hodnocením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti procesů a digitalizací ve výrobě.

Umělá inteligence napomáhá automatizovat, zrychlovat a zpřesňovat lidské vnímání, uvažování a rozhodování a jejím zapojením do výrobního procesu lze dosáhnout vyšší efektivity a kvality.

Vybrané téma a obsah přednášky všichni zúčastnění hodnotili velice kladně, a především výrobní firmy z řad členů organizace TIP projevily o zmiňovanou technologii velký zájem, což se také potvrdilo po skončení přednášky, kdy se rozvinula živá diskuse mezi účastníky.

Jsme moc rádi, že se nám opět podařilo představit další zajímavé téma, ze kterého firmy v Plzeňském kraji mohou čerpat a zde představené poznatky následně také uplatnit v praxi.

Děkujeme tímto předsedovi představenstva organizace TIP, panu Stephanu Kronmüllerovi a čestnému předsedovi, panu Johannovi Heideckerovi, za velmi zajímavý přínos pro všechny členy organizace TIP a těšíme se na další setkání.Ivan Vishev

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP má (staro) nové vedení

I přes probíhající nestandardní situaci v podnicích, ale i běžném životě, si 17 členských společností Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o. zvolilo své nové vedení. Stalo se tak proto, že na konci roku 2020 vypršel mandát většině členů stávajícího představenstva TIPu. Z vedení TIPu odchází dosavadní předseda Dr. Mathias Eickhoff, jednatel ZF Engineering Plzeň s.r.o., který se naplno věnuje rychle se rozvíjejícímu technologickému centru ZF v Plzni. Z vedení TIPu odchází také jeho dlouholetý člen Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s.r.o., která v Plzni rozvíjí nové technologické centrum v oblasti nápojové techniky. Pan Hafner byl pověřen novými úkoly v centrále mateřské společnosti Krones AG v Německu.

Ve vedení TIPu nově setrvávají pánové Stephan Kronmueller, spolumajitel a CEO SW firmy Eurosoftware s.r.o. , která se zabývá vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce, Dr. Karel Luňáček, spolumajitel a CEO SW společnosti MECAS ESI s.r.o. působící v oblasti virtuálního prototypingu a fyzikálně mechanických SW systémů, a Pavel Majer, spolumajitel a CEO společnosti Goldratt CZ s.r.o. působící v oblasti zlepšování a zvyšování ziskovosti firem. Všichni tři současní členové představenstva byli členy předchozího představenstva. Předsedou TIPu byl zvolen na prvním povolebním jednání nového představenstva TIPu pan Kronmueller a místopředsedou pan Dr. Luňáček.

Popřejme staronovému vedení TIPu pevnou ruku na kormidlu organizace v nelehkých časech. Poděkujme také bývalému předsedovi i místopředsedovi za úsilí a péči, kterou věnovali činnostem pro Technological Initiative Pilsen po řadu let.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Vyhlášení třetího ročníku FUTURE FACTORY

Technological Initiative Pilsen podporuje již třetí ročník soutěže nazvanou FUTURE FACTORY organizovanou nvias.org. Dne 28. ledna 2020 proběhlo vyhlášení FUTURE FACTORY do kterého se postupně zapojilo rekordních 37 týmů, dohromady 88 účastníků z 13 měst z Čech a Moravy.

Soutěž se zaměřuje na propojení hraní počítačové hry Minecraft a učení. V souteži jde o to postavit a naprogramovat svojí továrnu budoucnosti pomocí tzv. command_blocks. Následně musí tým zdokumentovat svůj výtvor pomocí videa a prezentovat jej před odbornou porotou.

Gratulujeme všem účastníkům za skvěle odvedenou práci. Výsledky soutěže naleznete na nvias.org.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Pozvánka na Česko-bavorský inovační den

IHK REGENSBURG  si Vás dovoluje pozvat na Česko-bavorský inovační den, který se koná 22.1.2020 od 12 hodin na Západočeské univerzitě v Plzni.

Jedná se o den plný diskuzí, přednášek a workshopů o datové vědě, strojovém učení a umělé inteligenci se zkušenými přednášejícími z velkých firem, ale i malých a středních podniků, startupů a oblasti vědy z obou stran hranice.

Registrace je zde

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

TIP meeting ve firmě Rodenstock

Dne 5. 11. 2019 proběhlo plánované setkání TIPu v Klatovech ve firmě Rodenstock. V Rodenstocku se sešlo na 23 ředitelů významných firem plzeňského kraje. Cílem setkání bylo pozvat mezi stávající členy TIPu zástupce veřejné správy i firem z Klatovska a podělit se vzájemně o zkušenosti. Součástí programu byla prezentace skupiny Rdenstock, jejich výrobního programu a výrobků, které se vyrábějí v Klatovech. Prezentaci včetně prohlídky plně automatozované výroby špičkových brýlových čoček v Klatovech vedli oba jednatelé Rodenstocku – pan Dimbath a pan Nováček.

Zástupce veřejné správy, pan místostarosta Klatov Croust, přednesl prezentaci města Klatovy včetně poutavého historického exkurzu. O cílech a činnosti TIPu informoval přítomné předseda TIP pan Eickhoff spolu s generálním sekretářem TIPu Duchkem.

V závěru pracovního setkání promluvil Pavel König (nvias.org), který přítomné seznámil se semináři, kurzy a soutěžemi, která jeho organizace pořádá pro školní mládež v duchu aktivní podpory technického vzdělávání.  Po prezentaci dosažených výsledků sklidil pan Köenig zasloužený potlesk. Pan Köenig na závěr poděkovat členským firmám TIP za trvalou podporu, kterou společnosti nvias.org dlouhodobě věnují a vyjádřil přesvědčení, že vzájemná podpora a apolupráce TIP a nvias.org se bude úspěšně rozvíjet i do budoucna.

Konec společného večera patřil komentované prohlídce Klatovských katakomb a následné neformální večeři účastníků ve známé Klatovské restauraci Ennius.

Rádi bychom jménem představenstva TIPu všem poděkovali za účast, organizaci společného setkání a Těšíme se na shledanou při dalším setkání.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Setkání členů TIP v Rodenstock Klatovy již 5. listpadu

Příští setkání Technological Initiative Pilsen se bude konat 5. Listopadu 2019 v Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841/3, Klatovy od 16:00 hod.

Na programu bude prezentace skupiny Rodenstock, zejména závodu v Klatovech, který vyrábí dioptrické čočky. Prezentaci Rodenstocku povede jednatel firmy Václav Nováček. Na programu je také návštěva výrobního závodu Rodenstock. Další program je zaměřen na networking. Představenstvo TIPu pozvalo místní firmy z Klatovska a zástupce města Katovy ke společné diskusi o společných problémech a potenciálních oblastech spolupráce. Proto jsou v programu zařazeny také prezentace aktivit TIPu, strategie města Klatovy a zkušenosti nvias.org s technickým vzděláním dětí a mládeže. Po oficiálním programu proběhne společná večeře v Klatovech.

Rádi bychom pozvali členy, asociované partnery a nové potenciální členy na setkání.

Podívejte se na program zde:

Program_invitation_05.11.2019_v1.1

Zaregistrujte se zde e-mailem: vojtech.bistry@gmail.com

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Neformální setkání škol a firem na projektovém dni Naše firmy

Nvias.org si Vás dovoluje pozvat na neformální setkání škol a firem na projektovém dni Naše firmy.

Je to jedinečná příležitost osobně zažít, o čem je projektový den a jak rozvíjet dovednosti pro 21. století. Naše firma je vzdělávací program pro podnikání, což jsou klíčové kompetence pro podnikatele a korporátní podnikatele.

Schůze se bude konat v SIT Port v Cukrovarské 20, Plzeň, 26. listopadu od 16:00 do 20:00.

Program:

– diskuse o spolupráci mezi školami a podniky

– hra Naše firmy / Naše společnosti samotné

– večerní banket

Budou zde kariérní poradci a učitelé ze základních a středních škol, zástupci města Plzně a hosté z partnerských společností.

Registrace je zde.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

2. mezinárodní sympozium o bezpečnosti mobility v budoucnosti

Ředitel NTC – Nové technologie – výzkumné centrum – Západočeské univerzity v Plzni pan Petr Kavalíř, si dovoluje pozvat členy TIP a další zájemce, aby se zúčastnili 2. mezinárodního sympozia o bezpečnosti mobility v budoucnosti, které se bude konat v Plzni ve dnech 17. – 18. října 2019. Tato akce je pořádána společně Západočeskou univerzitou, Tianjinskou vědeckou a technologickou univerzitou, Jihočínskou technickou univerzitou a Českou biomechanickou společností. Během sympozia budou probírána témata jako integrovaná bezpečnost automobilu, modelování virtuálního lidského těla, vývoj a optimalizace bezpečnostních systémů.

Díky úsilí organizátorů bude účast bezplatná. Věříme, že Park Hotel Plzeň je dobrým místem, kde strávit nějaký čas spolu s odborníky z celého světa při debatách o budoucnosti mobility.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Save_the_date_ISFMSST_2019

Rubriky: Aktuality, Plánované akce | Napsat komentář

Anketa Sodexo Zaměstnavatel roku

30. května se uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety Sodexo zaměstnavatel roku 2019. Anketa hodnotí poskytovanou motivaci pro zaměstnance, investice do vzdělání, ekonomické ukazatele a výsledky. Letošní vyhodnocení ankety kladlo důraz na digitalizaci a automatizaci. Mezi konkurencí se prosadili 3 členské firmy Technological Initiative Pilsen. V kategorii do 5000 zaměstnanců se umístil MBtech Bohemia s.r.o.na 2. místě, v kategorii do 500 zaměstnanců vyhrál ZF Engineering Plzeň, s.r.o. a třetí místo získal Konplan, s.r.o. Gratulujeme našim členům k výsledkům a věříme, že uspějí i v dalších letech.

Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/zname-zamestnavatele-roku-2019-20190601.html
Stránky ankety: https://zamestnavatelroku.klubzamestnavatelu.cz/
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář