Setkání sdružení TIP s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem

Zástupci sdružení Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o. (dále jen TIP) se dne 6.3.2013 v 18:00 sešli v restauraci U Matasů v Plzni s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem.

Jednání se za sdružení TIP zúčastnili zástupci společností EvoBus Bohemia, GRAMMER CZ, ZF Engineering, SWA,  MBtech Bohemia a Blue Projects Agency. Jednání se dále zúčastnili zástupci společnosti AB Facility, AK Görges & Partners a Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU).

Stěžejní problém většiny členů TIP, kterým je nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků v průmyslu, prezentoval jménem TIP jeho předseda Johannes Heidecker.

Hejtman Milan Chovanec uvítal iniciativu TIP a její členy informoval, že si je vědom zmíněného  problému v jeho plné šíři. Vedení plzeňského kraje již zahájilo kroky, které mají tuto situaci pomoci řešit. Jedná se mimo jiné o založení nadačního fondu, který by měl financovat v rámci Plzeňského kraje aktivity, které budou směřovat k posílení zájmu o studium technických oborů, propagovat toto pro region naprosto klíčové téma.

Prorektor ZČU Josef Basl uvedl, že si danou situaci uvědomuje i ZČU a žádá při této příležitosti průmyslové podniky o přímou i nepřímou podporu škol v jejich úsilí zvýšit počet absolventů technických oborů. Hejtman Chovanec dále navrhl jmenovat zástupce sdružení TIP, kteří budou součástí Tripartity Plzeňského kraje a pozval zástupce průmyslových podniků k účasti na misích propagující regionální průmyslové podniky v zahraničí.

Účastníci debaty se shodli, že budou i nadále spolupracovat, konzultovat a koordinovat svoje další kroky v této věci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.