Potřebujeme absolventy technických oborů

Dne 5.2.2013 se ve společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. v Tachově sešli zástupci sdružení Technological Initiative Pilsen (dále jen TIP) se zástupci sdružení TEO – Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov (dále jen TEO).

Členy TIP jsou mj. společnosti EvoBus Bohemia, GRAMMER CZ, ZF Engineering Plzeň, JITONA, MECAS ESI, GOLDRATT CZ, Blue Projects Agency. Členy sdružení TEO jsou společnosti a instituce z města Tachov a jeho okolí, např. BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, Formy Tachov, ROTAREX PRAHA, GRAMMER CZ, INOTECH ČR, Kermi, Strojplast, Technické pružiny SCHERDEL, KETNET, IDEAL AUTOMOTIVE Bor, FRANZ EDER Tachov a střední průmyslová škola Tachov.

Zástupci obou sdružení diskutovali dlouhodobě neutěšenou situaci v České republice, kde je trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Je zde nedostatek absolventů technických oborů jak ze středních škol a učilišť, tak i z vysokých škol. Dalším tématem je udržení dětí a studentů ve firmách, které je ke studiu technických oborů nějakým způsobem motivovali (například poskytnutím stipendia, zajištěním praxí, spoluprací na diplomové práci, atp.).

Členové a partneři obou sdružení se v rámci jednání podělili o praktické zkušenosti z této problematiky a shodli se, že dosavadní pokusy o řešení daného problému jsou z dlouhodobého hlediska jen málo účinné. Účastníci jednání se dohodli na společném a koordinovaném postupu. Prvním společným krokem je vytvoření pracovní skupiny pro koordinaci postupu firem. Cílem pracovní skupiny je definovat projekt, který bude aktivně propagovat téma nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v českém průmyslu, naváže kontakty s dalšími partnery se shodným zájmem, vytvoří platformu pro podporu vzdělávacích institucí a zajistí komunikaci o tématu se státními orgány.

Motem projektu by mělo být zvýšení atraktivity technických oborů u dětí, mladých lidí i jejich rodičů. Předpokládá se, že první jednání pracovní skupiny proběhne do konce února 2013. Vedení společností zapojených do tohoto projektu jsou připraveni informovat veřejnost o svých zkušenostech s nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků. Pro podporu informační kampaně získalo sdružení TIP bezplatná užívací práva k nekomerčnímu užití fotografie „Mechanical Memory Key“ od Roba Smithe z Velké Británie.

Průmyslové společnosti z obou sdružení tímto vzkazují široké veřejnosti: Nabízíme dostatek práce, ale jen v technických oborech! Studujte technické obory!

Za sdružení TIP: Pavel Duchek

IdeaBillboard_V1.1_CZ-1024x486

Důležité odkazy:
http://www.sps-tachov.cz/home/t.html

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.