Aktualizace! Přednáška – Právní stát a automatizované právní regulace „Self-Driving Laws?“

Dovolujeme si Vás pozvat na exkluzivní přednášku na téma „Právní stát a automatizované právní regulace – Self-Driving Laws?“, které se uskuteční za přispění Technological Initiative Pilsen.

Termín: 19. února 2019, 18:00 Sady pětatřicátníků 14, Fakulta Právnická ZČU, Plzeň, místnost PC 124

Název: Self-Driving Laws? – Rule of Law Problems and the Machine Regulation

„Strašák“ v podobě umělé inteligence pro právní stát je dnes již zřejmý v různých úvahách o „automatizované regulaci“, tedy myšlence, že by společnost mohla být do jisté míry řízena strojově za využití nových technologií. V této souvislosti někteří odborníci předvídají příchod tzv. právní singularity, ve které se „právní vědění“ stává kompletním datovým souborem a problém míry nejistoty či nesprávného posouzení je minimalizován či zcela odstraněn.

V rámci přednášky bude perspektiva vycházející z úvah o nástupu singularity (tedy bodu zlomu v technologickém vývoji, který má znamenat překonání lidských schopností umělou inteligencí) diskutována z úhlu pohledu, který rozebírá co taková singularita obnáší z hlediska výkonu a schopností umělé inteligence, nakolik je předpoklad překonání lidských schopností reálný a v jakých ohledech a zda lze vůbec rozumně uvažovat o účasti takové technologie na interpretaci a aplikaci práva.

Na to má být navázáno otázkou, jaké hodnoty a ideje pro nás ve skutečnosti právní systém představuje a jaký jim přikládáme význam. V souvislosti s tím pak bude rozebrána narůstající zranitelnost právního státu a právních systémů v důsledku technologických inovací, které byť i jen skrytě přebírají pravomoci dříve svěřené výhradně přílušným institucím – správním orgánům, soudům apod., a nepřímo tak přenášejí jejich kompetence na stroje.

Závěrem má být diskutována otázka zavedení vhodných mechanismů vyhodnocování dopadů inovací v oblasti umělé inteligence na právní systém a procesy, neboť jejich nekontrolované rozšiřování a uplatňování bude mít dalekosáhlé dopady a může vést až k erozi základních hodnot, jaké právní systémy představují.

Přednášející: Katie Szigalyi
J.D. – doktorka práv z Univerzity v Ottawě se specializací na technologické právo a mezinárodní právo
LL.M. – z Univerzity v Tel-Avivu se specializací na právo a technologie
engeneering degree – titul z Univerzity v Manitobě
Vyučuje na Univerzitě v Ottawě smluvní právo a přednáší o otázkách technologického práva. Její současná doktorská práce se zaměřuje na problémy právního státu, které vznikají v důsledku vývoje a aplikace nových technologií jako jsou strojové učení, prediktivní analýza a jsou umocněny narůstající lidskou závislosti na dnes již běžně rozšířených technologiích (smartphony, sociální sítě atp.). Její poslední publikace se nazývá: “A Bundle of Blockchains? Digitally Disrupting Property Law.” (volný překlad: „digitální rozvracení práva duševního vlastnictví blockchainovou technologií“).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Plánované akce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.