Lídři politických kandidátek na post hejtmana Plzeňského kraje diskutovali s předními zástupci průmyslových firem

Technological Initiative Pilsen (TIP) společně s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK) uspořádaly moderovanou diskusi s lídry politických kandidátek na post hejtmana Plzeňského kraje.

DebataNa třicet generálních ředitelů průmyslových firem tvořících páteř ekonomiky Plzeňského kraje využilo příležitost přednést přítomným kandidátům na hejtmana – za ČSSD Josefu Bernardovi, za ODS Martinu Baxovi a za ANO Miloslavu Zemanovi – svá očekávání na regionální politiky. Hlavním tématem celého odpoledního setkání byla dostupnost odborných pracovních sil v rychle se rozvíjejícím Plzeňském kraji. Kandidáti se pak pokoušeli nabídnout možná řešení této problematiky.

Dr. Martin Kořínek, jednatel společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. a předseda Technological Initiative Pilsen zahájil diskusi svou prezentací a vysvětlil, jak velký význam má pro Plzeňský kraj zpracovatelský průmysl, který se aktuálně čím dál více posouvá směrem nových technologií a high-tech. Téměř 100.000 osob pracuje v Plzeňském kraji v oblasti průmyslu, tedy každý třetí výdělečně činný člověk. TIP zkoumala, jaké dosažené kvalifikace zaměstnanci těchto podniků do firem přinášejí a zjistila, že jejich vzdělání často nekoresponduje s činností, kterou aktuálně ve firmě vykonávají. Takto se pak dostanou vyučení kadeřníci, cukráři a kosmetičky z důvodů nízké profesní perspektivy či nízkých platů na pozici pomocných pracovníků ve výrobě. Problémem je, že rodiče žáků často nemají vůbec představu, v jakých oborech budou v budoucnu potřební noví pracovníci. Český vzdělávací systém – dle provedeného průzkumu – vzdělává žáky bez ohledu na potřeby pracovního trhu. „Díky tomu chybí v regionu tisíce technicky kvalifikovaných pracovníků,“ shrnul situaci Kořínek.

DebataMartin Baxa z ODS připustil, že v českém školském systému v posledních dvaceti letech chybí systematické plánování. Čeští učitelé jsou však následkem tohoto vývoje neprávem postaveni do role obětních beránků. Na jedné straně by měli vychovávat kvalifikované pracovníky, na straně druhé jim k tomu byrokracie nenechává dostatek prostoru. Baxa podporuje technicky orientovaná povolání: „Měli bychom na školách ukázat, že práce v oblasti průmyslu není ‚špinavá‘ a je navíc dobře placená.“

Josef Bernard z ČSSD by začal ještě dříve. Jakožto politik se zkušenostmi z vedení koncernu Škoda Transportation se zasazuje o vzbuzování zájmu dětí o techniku již v útlém věku. Jako best-practice příklad odkázal během diskuse několikrát na Techmania Science Center v Plzni, které Škoda provozuje. Techmania se snaží přiblížit dětem techniku a přírodní vědy hravě a zábavně a motivovat je tak k většímu zájmu o tato témata. Toto však Bernard považuje pouze za dlouhodobé řešení. Jako krátkodobé či střednědobé řešení navrhuje otevření našeho pracovního trhu zájemcům z Ukrajiny. Ukrajinští pracovníci s sebou přinášejí kvalitní vzdělání a jsou Čechům blízcí jak v kulturní, tak jazykové oblasti.

Miloslav Zeman z hnutí ANO prosazuje především podporu mladých rodin a porodnosti, kdy žádoucí jsou rodiny s více než jedním dítětem. Kromě toho by uvítal kvóty na školách, které by se orientovaly podle potřeb jednotlivých odvětví na pracovním trhu. Nadto by se měl český vzdělávací systém otevřít svým sousedům, dát prostor školám s cizojazyčnou výukou a zvýšit atraktivitu místních vysokých škol pro zahraniční studenty.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.