Představitelé TIP se účastní práce na strategii odborného vzdělávání Plzeňského kraje

Pod vedením pana Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu začaly pracovat odborné komise, v nichž se účastní zástupci základních, středních škol, zástupci Plzeňského kraje, zaměstnavatelů, Technological Initiative Pilsen, JCI, IHK Regensburg, OHK Plzeňsko, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CzechInvestu, úřadu práce a dalších státních i soukromých institucí.

Cílem všech zainteresovaných je dohodnout, vytvořit a prosadit dlouhodobou strategii, která podpoří rozvoj odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, a tím zajistí dostatek kvalifikované pracovní síly v průmyslových podnicích, které vytváří podstatnou část přidané hodnoty celého regionu.

Zástupci TIP se účastní práce v Sekci pro Marketing. Zástupci TIP předložili na setkáních komise ve dnech 20. a 27.6.2013 návrh strategie pro marketing, která počítá s cílením na veřejnost, opinion a decision makery. TIP dává k dispozici svůj plakát Technika má zlaté dno a výzvu Devatero doporučení ke společným krokům spolupráce v oblasti podpory vzdělávání v technických oborech.

Účastníci Sekce pro Marketing se shodli na nutnosti zapojit do realizace této strategie co nejširší okruh soukromých společností, vzdělávacích institucí, měst, obcí i neziskového sektoru. Dalším motivem debat bylo využití netradičních a lavinovitých přístupů, které umožňují, aby se do celého procesu zapojily i další subjekty, a to na základě vlastního rozhodnutí s přispěním minimálních prostředků.

Účastníci Sekce pro Marketing doporučují dalším podnikatelským subjektům i školám vytvářet prostor pro spolupráci mezi mateřskými, základními, středními, vysokými školami a podniky, zvát manažery strojírenských a elektrotechnických podniků k besedám se studenty rozhodujícími se o volbě povolání, pořádat koordinované dny otevřených dveří v průmyslových podnicích v termínech 1. června a 1. a 2. týden měsíce února.

Účastníci dále vyzývají všechny relevantní struktury, aby podpořily revitalizaci infrastruktury mimoškolní technické zájmové činnosti (domy techniky, stanice mladých techniků, školní dílny, apod.).

Účastníci jednání jsou přesvědčeni, že cílovým stavem je den, kdy si cílové skupiny uvědomují perspektivu technických oborů, je změněno hodnotové vnímání cílové skupiny ve vztahu k technickým oborům, technické obory představují prestižní směr, téma technických oborů se objevuje pravidelně v médiích, na školních přednáškách, v diskusních pořadech, téma Technika má zlaté dno je zahrnuto ve všech strategických dokumentech kraje, měst a obcí, škol, průmyslových podniků apod., v průmyslových podnicích Plzeňského kraje je dostatek kvalifikovaných pracovních sil, základní a střední školství má bohatě rozvinutou infrastrukturu pro studium technických oborů a jednotlivé struktury zainteresované na technických oborech systematicky zdokonalují celý proces.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.